Sử dụng đèn sưởi nhà tắm khi không khí lạnh tràn về